ครัวแตน

ที่อยู่: 87/7 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย
อำเภอ: พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 035-811-677, 081-942-8057
เวลาเปิด: ทุกวัน 10.00-17.00 น.
Located in: ที่กิน
Powered by SobiPro